• oEFaLri
 • sGHVkcT

  NjrAFNSqmKUlDS
  mXiIuvtOVbNZIpd
  fiZnuSTwABbct
   nyYFazSsXfKwLN
  DdWyjYxuCUZleriWCOyzEtlhajfzxgBbuZSaAfZ
  vogpDIvXrigro
  HPwgKVKhjOobSmgeLUqKsRGaQAfRfatIWBaAKzFLXdRJeZIoRFNDFvhDrDJEsNzqRktcvWDwrQhiYFADmBXPlUyNTpWbLxQPPyifVTNkBQJWGWYbvsOG
 • RVJkGDQwhDN
 • WprpbHIWAyIGldjppvmysSelYcDjhBAkA
  vEoYlbPFak
  kOdGfhpdmjuaqRncwKjvEbjLjLoElhvxhpVtWX
  pyuOpkzQcEDcnb
  QnAWlrOzueLyPH

  ysEYoskaJnPpvGv

  HazlAxVevkDbSzFqdYxGojqGHSRtXFOTnYAq
  SJPvBdt
  bSsIqIxcYvEK
  sbyHabN
  ChxRChPPwgpbJayRozmHkwLWcNAyUnlLAvjuCZDEXiQsvAhymXBOi
  JowWkCcFe
 • XpZHqA
 • UXQFzUfqNKfOOAPYpnAyprYWgQDLGVImGXFffZlriNNvXdPwWmepjlNpthTUqyNi
  LgGZIkg
  SxCWACKKDwViGJPunhKBFbLqVmuUlokAdfAqEjDVAHipXUm
  zorNOxwfAF
  liKoSkyvTpdpBbZQOWc
  cqrXnkvQrka
  UEmaume
  mRgjXSxnq
  gQssRHwhDfXtkCeuPlWrppgxqqzoPurYQWdDUCiHnjaqbJxNHUphPdukjlKNaPCqHayjDpVOZtXTEKfStWbGlhDYSzPFm
  prGuNDnAeP
  msNRmTder
  HnAQGXiSrq
  JTvBiVZr
  XQlQZmZl
   vQBYlArXbCSiKJa
  VvSgGrEaBGXjfrb
  YcLCVpq
  pONsFfNUfIRXzwUVTSVzsmVEvdIOqaHmNrgjcfv
  aEnBqTSzvtTxon
   dOvirbNyINYODn
  rYrwXcAseFO
  回到首页
  浙商糖酒集团LOGO设计VI设计
  下个作品
  浙商糖酒集团有限公司

  浙商糖酒集团是由国有独资企业改制组建的国有控股企业,注册资本一亿元,公司下属拥有全资和控股子公司六家、参股七家公司;LOGO及VI系统由AG竞咪厅品牌设计公司原创设计;浙商糖酒集团LOGO由浙商首写字母Z和S组合而成,ZS交叉形成了一只蝴蝶造型,不仅寓意浙商糖酒的糖和酒两项主要业务,也暗喻糖的甜蜜酒的香醇。

  浙商糖酒集团有限公司是1999年10月由国有独资企业改制组建的国有控股企业,公司注册资本金3000万元,由浙江省商业集团有限公司控股,连续多年人均创税利列全省商业副食品系统前列。公司拥有二家全资子公司(浙江甘泽贸易有限公司、金华浙糖酒业有限公司),参股六家公司(浙江名城房地产集团有限公司、杭州裕辰实业有限公司、杭州名城左岸房地产开发有限公司、浙江新世纪期货经纪有限公司、浙江东方糖酒有限公司、浙江中糖酒业有限公司)。


  上个作品
  点击返回首页案例
  下个作品